لیست آزمون های مربوط به انواع لامپ کم مصر ف بالاست سرخود مطابق با استاندارد ملی 5916 و 5917
شرایط خطا استقامت مکانیکی کلاهک در برابر گشتاور حفاظت در برابر تماس تصادفی نشانه گذاری و دوام
زمان پایدار شدن افزایش دمای کلاهک وزن لامپهای بالاست سرخود شاخص ایجاد اتصال
شار نوری اولیه مقاومت در برابر حرارت مقاومت عایقی مطابقت با شاخص برو 1
توان مصرفی مقاومت در برابر شعله وجرقه استقامت دی الکتریک مطابقت با شاخص نرو
حفظ شار نوری تا 2000 ساعت مختصات رنگ