لیست آزمون های مربوط به لامپ و مدول ال ای دی مطابق با استاندارد ملی 14434 و 11721
مقاومت عایقی و استقامت الکتریکی پس از عملیات رطوبتی تعویض پذیری گشتاور خمشی ، وزن و کشش محوری حفاظت در برابر تماس تصادفی با قسمت های برقدار
نشانه گذاری استقامت مکانیکی افزایش دمای کلاهک مقاومت در برابر حرارت
مقاومت در برابر شعله و جرقه ساختمان و شرایط خطا فواصل خزشی و هوایی مقاومت در برابر خوردگی
قابلیت اطمینان ترمینالها پیچ ها ، قسمت های برقدار و اتصالات پیش بینی اتصال زمین حفاظتی مقاومت در برابر حرارت، آتش و ایجاد مسیر خزشی