شرکت پارس شعاع توس هیچ پلاگینی برای هیچ کدام از نرم افزارهای مهندسی روشنایی ندارد و منحصرا منحنی پخش نور چراغ های پارس شعاع توس به صورت فایلهای LTD  و IES عرضه میگردد